Verborgen gebreken verzekering

Verborgen gebreken verzekering

Goede afspraken over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zijn een voorwaarde voor het uitvoeren van een bouwproject. Maar zo helder als de situatie tijdens de uitvoering van het project kan zijn, zoveel discussie kan er na verloop van tijd ontstaan. Wie is er aansprakelijk als jaren na de oplevering een gebouw verzakt door een fout in de constructie? Wie draait voor de schade op als de balkons het begeven van een paar jaar oud appartementengebouw? De aannemer heeft het werk conform bestek en tekeningen verricht. Betrokken ontwerpers, adviseurs en constructeurs hanteren de DNR 2011 in hun leveringsvoorwaarden. Al is er geen twijfel over de constructiefout, daarmee is de aansprakelijkheid nog niet helder. Met de komst van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Deze wet brengt andere verantwoordelijkheden met zich mee voor de aannemer. Zo dient de aannemer onder meer een verklaring af te geven ten aanzien van zijn financiële positie aan de klant zodat de koper van een gebouw weet dat, mocht er een gebrek ontstaan, de aannemer deze schade ook kan herstellen. De aannemer zou dit kunnen doen met een goede verborgen gebreken verzekering zoals OBM die aanbiedt.

OBM makelaars in Assurantiën biedt een verborgen gebreken verzekering op maat. Deze verzekering dekt de schade door verborgen gebreken in constructieve delen van een bouwwerk tot 10 jaar na oplevering. de verzekering is meer dan een voorziening in benodigde financiële middelen. Een belangrijke meerwaarde is de schadepreventie door de extra kwaliteitscontrole en -borging. Een onafhankelijk instituut, het technisch inspectie servicebureau (TIS), voert namelijk tijdens het ontwerp- en bouwproces controles uit. Aan de hand van een protocol worden controleberekeningen uitgevoerd. Het TIS geeft vervolgens een certificaat af mits er voldaan is aan een goed ontwerp en een goed bouwproces , waarna de verborgen gebreken verzekering geëffectueerd kan worden. De gedachten achter de verborgen gebreken verzekering sluiten helemaal aan bij de visie van OBM Makelaars in Assurantiën.