Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB)

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB) is cruciaal voor uw business. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt in beginsel dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit  personen- en zaakschade. Schade die door de benadeelde partij op u verhaald zal worden. In veel gevallen zult u het respecteren dat u aansprakelijk wordt gesteld. Het is alleen de vraag of u bij machte bent om de schade te vergoeden. De kans is groot dat een claim de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengt. En al bent u voldoende solvabel voor een schadevergoeding, u hebt liever de zekerheid van een maandelijkse premie dan de verrassing van een onverwachte claim.

OBM Makelaars in Assurantiën biedt aansprakelijkheidsverzekeringen voor uiteenlopende bedrijven. Het kan gaan om uw algemene, werkgevers-, product- of milieuaansprakelijkheid. U dekt zich met deze verzekeringen in tegen alle schades die een aantoonbaar causaal verband hebben met de uitvoering van uw bedrijf. En wat onze AVB voor bedrijven zo speciaal maakt: Is er sprake van schade, dan zijn wij meteen ter plaatse om actie te ondernemen. WIj zorgen voor de juiste insluiting en laten de afwikkeling niet van de verzekeringsmaatschappij afhangen, maar zoeken actief naar een oplossing. Daarbij werken we samen met experts. De AVB is bij uitstek een verzekering die tussen klant en tussenpersoon moet plaatsvinden. Door onze bemiddeling hebben al veel van onze klanten en hun tegenpartij een creatieve oplossing gevonden die recht deed aan de wederzijdse belangen. Dat is werk voor gevorderden.