Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering

Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering

Heeft u medewerkers die veel onderweg zijn? Om de belangen van uw organisatie te behartigen bij klanten en stakeholders? Dan bent u zich ongetwijfeld bewust van de bijbehorende risico’s. Want onderweg zijn brengt de kans op ongevallen met zich mee. Dat geldt zelfs al voor het noodzakelijke dagelijkse woon-werkverkeer. Uw medewerkers hebben hun papieren en verzekeringsplichten op orde, maar ook u draagt als werkgever een zekere verantwoordelijkheid. Met een WEGAM-verzekering – werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen – laat u zien dat u die verantwoordelijkheid ter harte neemt. Hoe u dat inkleedt? Vraag de specialisten van OBM om advies.

OBM denkt vooruit

Volgens de letter van de wet bent u niet per se aansprakelijk voor ongevallen tijdens het woon-werkverkeer. Het risico valt buiten uw zorgplicht. Maar een WEGAM-verzekering getuigt wel van goed werkgeverschap. Bij de huidige arbeidsmarktkrapte is dat geen overbodige luxe. Als medewerkers iets overkomt, of als ze in werktijd schade berokkenen aan derden, staan ze er niet alleen voor. Een extra voordeel is dat u zzp’ers, stagiairs en interim-medewerkers kunt meeverzekeren. Ook uzelf, trouwens. Auto van de zaak, leaseauto of privéauto, maakt niet uit. Met een WEGAM-verzekering, eventueel aangevuld met specifieke verzekeringsopties, laat u zien dat u zuinig bent op talent. U denkt vooruit, OBM denkt vooruit.