Cyber verzekering

Cyber verzekering

Als er één verzekering is die de ‘nieuwe risico’s’ van deze tijd weerspiegelt, is dat de cyberverzekering. Immers, als ondernemer leeft u niet onder een steen. U digitaliseert, robotiseert en optimaliseert wat maar mogelijk is. Uw data horen onlosmakelijk bij uw bedrijfskapitaal, uw IT-systemen dragen bij aan het succes van uw onderneming. Dus wapent u zich tegen de nog steeds oprukkende cybercriminaliteit. Maar de werkelijkheid is dat geen enkel systeem waterdicht is. Hoe slim en robuust ook. Daarom is het essentieel dat u zich indekt tegen de gevolgen van cybercriminaliteit. Die kunnen ver reiken. Een urgent onderwerp om voor te leggen aan de specialisten van OBM.

OBM maakt toekomstbestendig

Het mes snijdt aan twee kanten. Uw onderneming kan het doelwit zijn van een hack, systeeminbraak of gijzelsoftware. Dat leidt vaak tot aanzienlijke financiële schade en herstelkosten. De andere kant is dat systeemfouten of cyberincidenten schade kunnen toebrengen aan derden. Denk aan het lekken van informatie of schenden van de privacy. Denk ook aan het risico op interne onderzoeken en boetes in samenhang met de AVG – Algemene verordening gegevensbescherming. Onze specialisten staan klaar voor een deskundige risicoanalyse. Vanuit onze kennis en ervaring dragen we gevraagd en ongevraagd preventieadviezen aan. En op basis van de voor u acceptabele balans in risicobereidheid en zekerheid, doen we een gedegen verzekeringsvoorstel. Want een toekomstbestendige cyberverzekering is van deze tijd.