Collectieve ongevallen verzekering

Collectieve ongevallen verzekering

Als werkgever maakt u zich sterk voor veilige werkomstandigheden. In eigen huis, maar ook op externe locaties. Op de bouwplaats bijvoorbeeld, op een offshore energieplatform, of bij klanten waar uw medewerkers inhouse ondersteunende diensten verlenen. U heeft niet alles zelf in de hand. Uw veiligheidsbeleid ten spijt zijn bedrijfsongevallen nooit helemaal uit te sluiten. Hoe groot is het risico op blijvend letsel? Of erger? Welke collectieve ongevallenverzekering past bij welk risicoprofiel? Gaat u voor een 24-uurs dekking? Wat zijn realistische verzekerde sommen en bestaan er fiscaalvriendelijke regelingen voor uw medewerkers? Leg uw vragen voor aan OBM.

OBM biedt keuzevrijheid

Keuzevrijheid. Dat vinden we belangrijk bij OBM. U geeft aan hoe u uw collectieve ongevallenverzekering ingericht wilt hebben. De dekking is wereldwijd, als uw bedrijf officieel in Nederland gevestigd is. Bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een bedrijfsongeval wordt een vast bedrag uitgekeerd. U kiest zelf voor wie u de verzekering afsluit. Voor al uw medewerkers met een vast dienstverband, bijvoorbeeld. Of voor een duidelijk omschreven groep van minimaal vijf medewerkers. Lastige puzzel? Welnee. De specialisten van OBM zorgen dat alles stukjes op hun plek vallen.