Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer of bestuurder verricht u rechtshandelingen. Met andere woorden: u neemt beslissingen en bent als rechtspersoon verantwoordelijk voor de impact. Denk aan het aannemen en uitvoeren van opdrachten, kopen of huren van een bedrijfsruimte, verduurzamen van uw bedrijfsvoering, uitbreiden van uw IT-infrastructuur en aannemen of afscheid nemen van medewerkers. Uiteraard opereert u zorgvuldig als u namens uw BV of stichting financiële verplichtingen aangaat. Daar bent u in principe als privépersoon niet aansprakelijk voor. Dat is goed in het ondernemingsrecht geregeld. Maar er zijn uitzonderingen. Zoals aansprakelijkheidsrisico’s die samenhangen met incorrecte taakvervulling, onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daden. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van OBM hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

OBM laat u zorgeloos ondernemen en besturen

Bij OBM hebben we een bijzondere staat van dienst in het samenstellen van specialistische bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Met een polis op maat zorgen we voor optimale financiële bescherming bij eventuele vermogensschade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Denk ook aan dekking voor ‘fouten in de arbeidssfeer’ die zich uiten als immateriële schade en dekking voor bestuurders bij niet geconsolideerde bedrijven. Een bestuurlijke fout kan iedereen maken. Met een bestuurlijk besluit om daar een adequate verzekering voor af te sluiten, weet u dat de impact beperkt blijft. U werkt hard voor uw privévermogen. Als specialisten van OBM werken we hard om uw privévermogen te beschermen.