Beroepsaansprakelijkheids verzekering voor de ontwerpende bouwer

Beroepsaansprakelijkheids verzekering voor de ontwerpende bouwer

Aansprakelijkheden worden opnieuw verdeeld tussen opdrachtgever, aannemer en eindgebruiker. Nieuwe vormen van aannemingsovereenkomsten worden continu geïntroduceerd waarbij uw aansprakelijkheid steeds verder wordt uitgebreid. Wat zijn de gevolgen voor uw continuïteit van de onderneming als u het ontwerprisico overneemt bij een gescheiden koop-aannemingsovereenkomst? Welke risico’s loopt u als u een UAV-GC overeenkomst sluit met uw opdrachtgever? Bij deze overeenkomsten komt de uiteindelijke prestatie in het middelpunt te staan waarvoor u de verantwoordelijkheid heeft genomen en waar aan u zal worden getoetst door uw opdrachtgever. En mocht u aansprakelijk zijn voor een fout, dan ontstaat naast mogelijke letsel- en zaakschade ook vermogensschade. Deze vorm van schade kunt u verzekeren op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de ontwerpende bouwer.

OBM Makelaars in Assurantiën biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de ontwerpende bouwer. Met deze verzekering bent u gedekt tegen mogelijke aansprakelijkheden van uw opdrachtgever of derden inclusief vermogensschade en schade die anderen onder uw verantwoordelijkheid veroorzaakt hebben. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt voor u op maat gemaakt. Wij geven daarnaast ook aandacht aan uw risico-en contractmanagement. We inventariseren de mogelijkheden uw aansprakelijkheid terug te brengen tot realistische proporties. Goede contractvormen en goed verzekeren gaat hand in hand. Goed contractbeheeer is niet alleen het sluiten van een goede verzekering. Het is een onderdeel daarvan waarvoor OBM u graag bijstaat. Want dit is werk voor specialisten.