‘OBM draagt actief bij aan bewustwording rond risico’s’

‘In goed vertrouwen een contract ‘scannen’ kan niet meer. De kleinste details kunnen grote gevolgen hebben. Daarom leest OBM met ons mee.’

- Conny Pelzer | Controller/Financieel Directeur

In gesprek met:

Conny Pelzer

Controller/Financieel directeur

Bedrijfsnaam

M. Heezen bv

Aantal medewerkers

350+

klant sinds

2020

Als specialist in sloopwerken, asbestsanering, bodemsanering en infratechniek maakt M. Heezen korte metten met materialen en stoffen die niet passen in een duurzame toekomst. Daarbij staan verantwoordelijkheid en veiligheid centraal. “We hoeven niet per se te groeien,” zegt Financieel Directeur Conny Pelzen. “We willen vooral uitblinken in wat we doen en investeren in klantrelaties en medewerkers. Dát is onze kernvoorwaarde voor continuïteit.”

Volgens Conny weegt de factor continuïteit voor een familiebedrijf zwaarder dan voor ondernemingen die verantwoording verschuldigd zijn aan hun aandeelhouders. “We hebben medewerkers die hier al bijna hun leven lang werken. Het besef dat we samen verantwoordelijk zijn voor het inkomen van meer dan 250 huishoudens leeft hier sterk. Daarom zorgen we voor goede werkomstandigheden en betrokkenheid. Thijs vat het wel eens samen als ‘de 3 P’s van M. Heezen’: als iedereen zijn werk met Plezier en Professioneel kan doen, komt de Poen vanzelf.”

100% focus op veiligheid

De hoofdzetel van het familiebedrijf staat in Eindhoven. Daarnaast heeft de onderneming vestigingen elders in Brabant, in Limburg en België. Sloopwerken en asbest- en bodemsanering vormen de hoofdmoot van de bedrijfsactiviteiten. Daarbij geldt: veiligheid en gezondheid voor alles! Er gaat maximale aandacht uit naar zowel de werk- en privéomstandigheden van individuele medewerkers als naar de omgeving en het milieu. Met veel voorlichting en aansprekende vlogs werkt de onderneming permanent aan het vergroten van het bewustzijn rond de risico’s van het vak.

Bij die risico’s hoort als vanzelfsprekend een gedegen en gespecialiseerd verzekeringspakket. Sinds 2020 bouwt het familiebedrijf wat dat betreft op OBM. Conny ziet een grappige overeenkomst. “Zoals wij als directie en management onze mensen bewust maken van persoonlijke, werkgerelateerde risico’s, zo draagt OBM proactief bij aan ons bewustzijn van de risico’s die we als onderneming lopen. Zodra werkzaamheden of verantwoordelijkheden in een conceptcontract ook maar enigszins afwijken van wat in de sector gebruikelijk is, trekt OBM aan de bel. Dat is het voordeel van hun enorme ervaring in ons vakgebied.”

'We zien de wereld waarin we werken snel juridiseren'

‘Gewone mensentaal’

De aanleiding om in 2020 met OBM in zee te gaan was simpel. “Bijna veertig jaar hebben we samengewerkt met een fantastische contactpersoon bij een assurantie-adviesbedrijf. Met de overname door een grotere partij, was het niet meer vanzelfsprekend dat we met haar konden schakelen. De klik en de accuratesse vielen weg. Via branchevereniging Veras kwam Thijs Heezen jr. in contact met OBM. Bij het tweede gesprek waren we samen van de partij. We waren het er snel over eens dat OBM past bij ons bedrijf. Veel kennis van zaken en proactief. Nog belangrijker: ze spreken in gewone mensentaal en ze zijn prettig, open en direct. Dat is toch de essentie: dat je samenwerkt met fijne mensen die oprecht in jou en je bedrijf geïnteresseerd zijn.”

‘OBM is ons juridische geweten’

“Intussen zijn we extra blij met de toegevoegde waarde van een echte specialist. We zien de wereld waarin we opereren verharden. De juridisering neemt toe. Contacten worden formeler en we merken dat we steeds alerter moeten zijn op contracten, aanbestedingen en offertes. De specificaties in grote lijnen doornemen en in onderling vertrouwen je handtekening zetten, is verleden tijd. Doordat OBM de risico’s en procedures in onze sector door en door kent, weten we zeker dat er geen komma wordt overgeslagen. OBM is – zeg maar – ons juridische geweten als het gaat om het indekken van risico’s.”

“Met OBM weten we dat alles dubbel is gecheckt voor we ons verbinden aan een project. Ze zijn scherp op onduidelijkheden of afwijkingen rond verantwoordelijkheden. OBM denkt mee en adviseert op basis van aantoonbare kennis. Sinds hun actieve betrokkenheid is het bewustzijn rond de risico’s die in aanbestedingscontracten verborgen kunnen zitten enorm toegenomen. Per project kan de aansprakelijkheidsverzekering snel en op maat worden aangepast. En is er eens schade, dan is de afhandeling doelgericht en effectief.”

Proactief en eerlijk

Er is één punt dat het familiebedrijf uit Eindoven zorgen baart, laat Conny eerlijk weten. Dat is het prijskaartje dat aan verzekeren hangt. “Dat ligt niet aan OBM maar aan de juridisering en complexiteit van ons werk. Het gaat om zeer specifieke assurantieproducten en het is logisch dat je voor specialistische oplossingen betaalt. Maar het moet wel haalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch naar wat we beslist wél en niet per se hoeven te verzekeren zonder de continuïteit op het spel te zetten. En het bijzondere is dat OBM ook dáár proactief en eerlijk over meedenkt!”

www.heezenbv.nl