Werkmaterieelverzekering

Werkmaterieelverzekering

Van hamer tot motorzaag, van mobiele kraan tot shovel. Zonder bouwgereedschap en machines staan uw vakmensen met lege handen. Uw werkmaterieel is kostbaar en onmisbaar. Daar hoort een effectieve verzekering bij – een werkmaterieelverzekering op maat. Immers, storingen of schade aan machines brengt de continuïteit in gevaar. Dat wilt u voor zijn, door snelle vervanging of desnoods door materieel te huren. Die kosten drukken op uw marges, tenzij u ze op maat heeft afgedekt.

Er kleven ook andere risico’s aan de inzet van met name zwaarder materieel. Hoe gekwalificeerd uw machinist ook is, er is altijd een kans dat er bij graafwerkzaamheden schade ontstaat. Aan waterleidingen of elektriciteitskabels, bijvoorbeeld. Dan is het niet ondenkbaar dat een project tijdelijk stil komt te liggen. En hoe goed zijn bouwplaatsen buiten werktijd beveiligd tegen diefstal of vandalisme? Als u geregeld zwaarder materieel achterlaat op bouwlocaties is het verstandig daar bij stil te staan. De adviseurs van OBM vertellen u met plezier hoe u de diverse risico’s afdekt. Dat scheelt zorgen.