Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Teamwork is de basis voor succes. Interactie tussen talentvolle mensen is de voedingsbodem voor groei. U stelt uw teams met zorg samen, afgestemd op uw ondernemingsdoelen. En u stemt het management van uw teams af op gezamenlijke resultaten enerzijds en individuele ontwikkeling en werkplezier anderzijds. Bovendien investeert u in de fitheid van uw teams. Maar mensen zijn niet van steen. Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat medewerkers voor langere tijd buitenspel komen te staan. Dan krijgt u als werkgever te maken met ingewikkelde en vaak verstrekkende verantwoordelijkheden. Precies weten waar u aan toe bent? Welkom.

OBM verheldert

WIA, WGA, IVA. Ga er maar aanstaan. Rond arbeidsongeschiktheid bestaan tal van regelingen. U hoeft er het fijne niet van te weten, als ondernemer. Specialisten van OBM weten dat wel en delen hun kennis graag met u. We laten zien met welke financiële gevolgen u te maken kunt krijgen en hoe u daar adequaat mee om kunt gaan. Denk bijvoorbeeld aan de keus om eigenrisicodrager te zijn voor WGA – Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte. Dat kan bij een laag risico gunstig uitpakken doordat u minder premie betaalt. Maar u zit wel vast aan verplichte re-integratie-inspanningen. Ingewikkeld? U heeft gelijk. Er bestaat geen pasklaar antwoord. Er bestaan wel specialisten met een verhelderend antwoord. Die vindt u bij OBM. Waar anders.