Semi-Overheid
Verzekeringen voor Semi-overheid

Semi-Overheid

Gemeenten

Zoals het openbaar bestuur op lokaal niveau een vak is geworden – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt. U bent verantwoordelijk voor het beleid op gemeentelijk niveau. Daarbij is transparantie een voorwaarde. Transparantie in financieel opzicht. Maar ook transparantie met betrekking tot risico’s. Want die loopt u als gemeente. Elke beslissing die u neemt en elke project dat u uitvoert, brengt zijn eigen risico’s mee. U gaat daar zorgvuldig mee om. U wilt de publieke middelen verantwoord besteden en financiële consequenties beheersen. In dat opzicht zijn verzekeringen essentieel voor u. OBM Makelaars in Assurantiën ondersteunt u als branchespecialist bij het beperken, managen en verzekeren van risico’s.

 

Woningcorporaties

Zoals het ontwikkelen en bieden van huisvesting een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt. U doet grote investeringen en neemt het voortouw bij het vernieuwen en verduurzamen van wijken. U bent ambitieus maar realiseert zich tegelijk dat u onderneemt met maatschappelijk kapitaal. Daarom heeft risicomanagement in alle opzichten uw aandacht. Er valt al veel winst te behalen met doordachte contracten en overeenkomsten. De pijlers onder uw projecten. Omdat u te maken hebt met zeer veel belanghebbenden en partijen – van bouwers en projectontwikkelaars tot gemeenten en huurders – is risicomanagement complex. Het vraagt om kennis van uw bedrijfsvoering én kennis van assurantiën. Dat is precies de reden dat we bij OBM Makelaars in Assurantiën méér zien in uw organisatie. Wij ondersteunen u als branchespecialist bij het beperken, managen en verzekeren van risico’s.

 

Zorginstellingen

Zoals het verlenen van klantgerichte zorg een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt.

Als zorginstelling betekent u veel voor uw cliënten. U hebt een grote verantwoordelijkheid als het gaat om hun welzijn. Daarom legt u processen en procedures vast en implementeert u kwaliteitszorgsystemen. (Dat zien wij als de basis van risicomanagement: het voorkomen van schade door fouten.) Maar nog steeds draagt u veel verantwoordelijkheid. En daar horen risico’s bij die tot claims kunnen leiden. Claims die zelfs de continuïteit van uw organisatie op het spel kunnen zetten. Daarom hebt u een partner nodig die samen met u alle risico’s in kaart brengt en niets aan het toeval overlaat. Een partner die de zorg van binnenuit kent en u daardoor doelgericht kan adviseren. OBM Makelaars in Assurantiën, aangenaam. Wij ondersteunen u als branchespecialist bij het beperken, managen en verzekeren van risico’s.