Speciaal voor

Bouw

Opdrachtgevers geven u steeds vaker inbreng in de ontwerpfase. Nieuwe contractvormen scheppen daarvoor de ruimte, maar zorgen tegelijk voor een verschuiving van verantwoordelijkheden.

Transport

Zoals transport en distributie een vak zijn – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een vak geworden. En daar waar u met risico’s rekening moet houden, kunt u maatregelen treffen. 

Vastgoed

Risicobeheer van een onroerend goed portefeuille is een specialisme op zich en gaat een heel stuk verder dan enkel het voordelig verzekeren van uw vastgoedportefeuille.

Handel en industrie

U bent het verbindende element in een keten. Wij ondersteunen u als branchespecialist bij het beperken, managen en verzekeren van risico’s.

Recycling

Zoals recyling een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt…

Sloop en Asbestverwijdering

Zoals slopen en asbest saneren een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt…

Grond, Weg en Waterbouw

Zoals de civiele techniek een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt…