Asbestsanering
Rectangle 3

Asbestsanering

Zoals slopen en asbest saneren een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt. De wereld waarin u onderneemt, verandert tenslotte voortdurend. De sloop wordt niet meer gezien als de eindfase van een object, maar als het vrijkomen van nuttige en herbruikbare reststoffen. Cradle to cradle, dat is het motto. Overheid en opdrachtgevers verwachten dat u professionaliseert (en toetsen dat ook) en duurzaamheid garandeert. Met contractvormen als design and demolish, turnkey werken en bouwteamverband benutten zij uw expertise.

Maar tegelijkertijd neemt uw verantwoordelijkheid toe. Bij elke opdracht die u tekent, tekent u voor verantwoordelijkheden. Extern én intern. Richting de opdrachtgever tekent u voor een afgesproken prestatie. Dat kan soms onverwachte omgevingsrisico’s opleveren, met name bij binnenstedelijke sloop- of saneringsprojecten. Schade aan kabels en leidingen kan een enorme gevolgschade veroorzaken.

Uw aansprakelijkheid heeft ook intern consequenties. De medewerkers die bij uw projecten betrokken zijn, verdienen bescherming. Bescherming tegen gevaarlijke, al dan niet vluchtige stoffen. Voortdurende bijscholing van medewerkers is een voorwaarde om veilig en professioneel te slopen en te saneren.

OBM Makelaars in Assurantiën ondersteunt u als branchespecialist bij het beperken, managen en verzekeren van risico’s.