Sloop en Asbestverwijdering

Sloop en Asbestverwijdering

Omdat wij weten wat er speelt in uw branche:

Zoals slopen en asbest saneren een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt. De wereld waarin u onderneemt, verandert tenslotte voortdurend. De sloop wordt niet meer gezien als een eindfase van een object, maar als het vrijkomen van nuttige en her-bruikbare reststoffen. Cradle to cradle, dat is het motto. Overheid en opdrachtgevers verwachten

dat u professionaliseert (en toetsen dat ook) en duurzaamheid garandeert. Met contractvormen als design and demolish, turnkey werken en bouwteamverband benutten zij uw expertise. Maar tegelijkertijd neemt uw verantwoordelijkheid toe. Bij OBM Makelaars in Assurantiën zien we dat. We weten wat er speelt in uw branche.

Omdat wij de uitdagingen van uw bedrijf zien:

De ontwikkelingen in de branche dwingen u tot nadenken. Bij elke opdracht die u tekent, tekent u voor verantwoordelijkheden. Extern én intern. Richting de opdrachtgever tekent u voor een afgesproken presentatie. Het gaat om producten die soms onverwachte omgevingsrisico’s opleveren, met name bij binnenstedelijke sloop- of saneringsprojecten. Schade aan kabels en leidingen kan een enorme gevolgschade veroorzaken. Uw aansprakelijkheid heeft ook intern consequenties. De medewerkers die bij uw projecten betrokken zijn, verdienen bescherming. Bescherming tegen gevaarlijke, al dan niet vluchtige stoffen. Voortdurende bijscholing van medewerkers is een voorwaarde om veilig en professioneel te slopen en te saneren.

Er speelt méér binnen de muren van uw bedrijf. Als het gaat om arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, pensioenen, etc. verwachten medewerkers én overheid dat u maatregelen treft. Dat ontgaat ons niet bij OBM Makelaars in Assurantiën. En daarom stellen we ons graag aan u voor. Als specialisten op het gebied van verzekeringen. Als kenners van uw branche en de risico’s die bij uw business horen. Als een dienstverlener die persoonlijk betrokken is bij uw kansen en uitdagingen.

Omdat wij méér bieden:

OBM Makelaars in Assurantiën ondersteunt u actief bij het managen van risico’s. Door onze ervaring kunnen we samen met u de risico’s die bij een project horen zorgvuldig inventariseren, analyseren en beoordelen. Veel opdrachtgevers ervaren onze inbreng daarbij als verrijkend. We brengen de risicofactoren in kaart, verzorgen vooropnames, voeren trillingsmetingen uit, etc. En omdat u risico’s beter kunt voorkomen dan afdekken, geven we adviezen met betrekking tot inkoop- en leveringsvoorwaarden en onderaannemingsovereenkomsten.  Zo bieden we een totaaloplossing en blijven we actief betrokken bij uw risicomanagement. We laten het niet bij woorden. Zo hebben we maatwerkverzekeringen inclusief asbestdekking! Bij schade ondernemen we direct actie. Wij verwijzen u niet naar een verzekeringsmaatschappij, maar behartigen actief uw belangen. Veel van onze klanten zijn ronduit verrast door onze opstelling. Als specialist in financiële oplossingen, ondersteunen we u als werkgever. Zo geven we advies op het gebied van werknemersverzekeringen en pensioenregelingen, collectief of individueel. Daarin betrekken we ook graag aanverwante zaken als employee-benefits pakketten.

We zien – dat is de essentie – de uitdagingen van uw bedrijf. En daarom kunnen we u méér bieden. We laten u dat graag ervaren. Wat ons betreft, nodigt u ons uit voor een persoonlijke kennismaking. We zijn benieuwd naar uw uitdagingen.