Bouw

Zoals het ontwikkelen en bouwen een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekenners bij betrekt. U kunt de continuïteit van uw onderneming tenslotte niet los zien van de kansen én de risico’s waarmee u geconfronteerd wordt. Opdrachtgevers geven u steeds vaker inbreng in de ontwerpfase. Nieuwe contractvormen scheppen daarvoor de ruimte, maar zorgen tegelijk voor een verschuiving van verantwoordelijkheden. Multidisciplinaire projecten, nieuwe materialen en technieken, duurzaam bouwen: het zijn ontwikkelingen die om bezinning op de risico’s vragen.

Bij elke opdracht die u tekent, tekent u voor verantwoordelijkheden. Niet alleen tijdens de bouw, maar ook daarna. Prestatiecontracten, geïntegreerde contracten, garanties: ze brengen specifieke risico’s met zich mee. Een adequate analyse van deze risico’s, zorgvuldig contractmanagement en voldoende dekking zijn een voorwaarde. Zo hebt u, behalve met commerciële risico’s, te maken met bouwgerelateerde risico’s. Bouwwerkzaamheden, zoals het heien of bronneren, kunnen aanzienlijke schade aan objecten in de omgeving opleveren. Zeker bij binnenstedelijke projecten, waarbij het aantal inbreidingsprojecten alleen maar toeneemt. Het managen van de risico’s en het terugdringen van faalkosten zijn noodzakelijk voor het waarborgen van een gezond rendement.

OBM Makelaars in Assurantiën ondersteunt u als branchespecialist bij het beperken, managen en verzekeren van risico’s.