Grond-, weg-, en waterbouw
Rectangle 3

Grond-, weg-, en waterbouw

Zoals de civiele techniek een vak is – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een specialisme geworden. Een onderdeel van uw bedrijfsvoering waar u graag branchekennis bij betrekt. De markt vraagt daarom. Nieuwe contractvormen, zoals turnkey projecten en bouwteamverband, geven u ruimte voor inbreng. Tegelijk verschuiven verantwoordelijkheden in de keten. U werkt aan projecten met een belangrijke maatschappelijke betekenis. De infrastructuur is tenslotte de levensader van de economie. Er zijn duurzame, innovatieve oplossingen nodig op het gebied van mobiliteit en stedelijke (her)inrichting, rekening houdend met milieuaspecten. Werk voor specialisten.

Bij elke opdracht die u tekent, tekent u voor verantwoordelijkheden. Nieuwe contractvormen brengen extra risico’s met zich mee, zowel tijdens als na de realisatie van het project. Ze kunnen variëren van onvoorzien meerwerk en diefstal van materieel tot schade aan kabels en schade aan de omgeving. Een adequate analyse van deze risico’s is een voorwaarde. Alleen dan kunt u faalkosten terugdringen. En alleen dan kunt u de juiste maatregelen treffen.

OBM Makelaars in Assurantiën ondersteunt u als branchespecialist bij het beperken, managen en verzekeren van risico’s.