Onze doelgroepen

Bouw

Opdrachtgevers geven u steeds vaker inbreng in de ontwerpfase. Nieuwe contractvormen scheppen daarvoor de ruimte, maar zorgen tegelijk voor een verschuiving van verantwoordelijkheden.

Transport

Zoals transport en distributie een vak zijn – úw vak – zo is ook het managen van risico’s een vak geworden. En daar waar u met risico’s rekening moet houden, kunt u maatregelen treffen. 

Vastgoed

Risicobeheer van een onroerend goed portefeuille is een specialisme op zich en gaat een heel stuk verder dan enkel het voordelig verzekeren van uw vastgoedportefeuille.

Handel en industrie

U bent het verbindende element in een keten. Wij ondersteunen u als branchespecialist bij het beperken, managen en verzekeren van risico’s.

Semi-Overheid

U bent verantwoordelijk voor het beleid op gemeentelijk niveau. Daarbij is transparantie een voorwaarde. Transparantie in financieel opzicht.

ZZP’er

U hebt de vrijheid van een ondernemer. Dat biedt veel kansen (daarom bent u ooit zzp’er geworden), maar brengt ook risico’s met zich mee.

Particulier

Het leven is vol kansen en uitdagingen. Het geeft energie als u hier oog voor hebt en ervan geniet. Maar op z’n tijd is het nodig om over de keerzijde te denken.